[Rozmiar: 36471 bajtów]
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska - Lewandowska

Aktualności

» Seminarium "Soil TBM Tunnelling"
» Seminarium Instytutu 11.01.2012 - Sprawozdanie z działalności Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych